Exerte
Partners

Family Office Contact Information:

Info@exerte.com

9A, Vasilissis Freiderikis Str., 1066, Nicosia, Cyprus

Tel: +357 22 333048

    Copyright © Exerte Partners 2023